Apsis Kontrol Sistemleri
TEST CİHAZLARIMIZ
Artık Her Şey Kontrol Altında
Kızaran tel deney cihazı
Kızaran Tel Deney Cihazı  

TS IEC 60695 STANDARDINA GÖRE      
KIZARAN TEL TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTLARI VE KULLANIM KLAVUZU

1.TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi: 220 -240 V, 1 Faz
Frekans: 50- 60 Hz
Güç:500 W
Sıcaklık Sensörü: Cr/ Al termokopul,1 mm çapında
Sıcaklık Aralığı: 960°C ‘ a kadar ayarlanabilir
Nüfuz(Delme) Derinliği: Mekanik olarak 7mm ile sınırlandırılmıştır
Isıtma Elemanı: Ni/ Kr ( 80 : 20 ) kızaran tel 4 mm çapında
Kuvvet: 0.8- 1.2 N

2. KULLANIM KLAVUZU

Elektroteknik ürünleri, yangın tehlikesine karşı deneyden geçirmek için en iyi metot, uygulamada oluşan şartları tam olarak sağlamaktır. Bu birçok durumda mümkün olmamaktadır. Ancak uygulamada oluşan gerçek etkiler mümkün olduğu kadar yakından simule edilerek bu deney en iyi şekilde gerçekleştirilir.
Kızaran tel cihazıyla yapılan bu simulasyon tekniği ile kısa sürelerde kızaran elemanlar veya aşırı yüklenmiş dirençler gibi, ısı kaynaklarıyla üretilen ısıl zorlanmaların etkisi simule edilir.
Bu deney; elektroteknik cihaza, cihazın alt birimlerine ve bileşenlerine uygulanır, ayrıca elektriksel katı yalıtkan malzemelere veya yanıcı diğer katı malzemelere de uygulanabilir.

2 -1 CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Kızaran tel, belirtilen sıcaklığa kadar elektrikle ısıtılan direnç telinin belirli bir halkasıdır. Kızaran tel ucu, deney numunesi ile temasından önce belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Daha sonra belirli bir süre boyunca deney numunesi ile teması sağlanır. Alev yüksekliğinin ölçülmesi gibi bir dizi ölçümler yapılır.
Kızaran tel basit bir elektrik devresi ile ısıtılan, dıştan dışa anma çapı 4 mm olan nikel/ krom (80:20) dan yapılmış bir ısıtma elemanıdır. Kızaran tel ucunu 960°C’lik bir sıcaklığa kadar ısıtmak için gerekli tipik akım değeri 120A ile 150A arasındadır. Deney cihazı kızaran telin uygulanması esnasında yatay bir düzlemde tutulur ve deney numunesine 1,0±  0,2 N’luk bir kuvvet uygulanır.
Kuvvet, kızaran tel veya deney numunesi birbirlerine doğru yatay olarak hareket ettirildiğinde, bu değerde tutulur. Kızaran tel ucunun deney numunesine nüfuzu ve numune boyunca hareketi 7 mm± 0,5 mm ile sınırlandırılmıştır. Kızaran telin uç sıcaklığı bağlantı yeri yalıtılmış olan mineral yalıtımlı, metal kılıflı ve ince telli ısıl çiftle ölçülür. Isıl çift,  960°C’ye kadar sıcaklıklarda sürekli çalışmaya elverişli dıştan dışa anma çapı 1,0 mm olan, Cr/Al tellere sahiptir. Isıl çift kızaran telin uç kısmının gerisinde açılan bir cep deliğine yerleştirilir. Deney numunesinden yanarak veya kızararak düşen parçacıklarla,  yangının yayılma ihtimalini değerlendirmek için; kalınlığı 10mm olan düz pürüzsüz ahşap levhadan bir parçanın üst yüzeyi üzerine serbest duran ve bu levha ile yakın temasta olan tek tabakalı ambalaj kağıdı, kızaran telin deney numunesine uygulandığı yerin altında 200 mm ±   5 mm’ lik bir mesafede yerleştirilmiştir. 

  • Güç kaynağına bağlanmış bir elektriksel direnç olan kızaran tel belirlenmiş bir sıcaklığa ısıtılır.
  • Bir test numunesi 1N kuvvetle kızaran telin ucunda 30 saniye tutulur.
  • Uzaklaştırıldıktan sonra yanan damlacıkların detayları ile birlikte alevlerin sönme süreleri dikkate alınır.
  • Test uygulanan materyal aşağıdaki şartlardan birini gerçekleştirirse testi geçer;

a)  Hiçbir alev veya akkorlaşma yoktur.
b)  Materyali çevreleyen veya numuneyi akkorlaştıran alevler, kızaran telin uzaklaştırılmasından sonra 30 saniyede sönerse materyal testi geçer.

  • -      Akkor telin uzaklaştırılmasından sonra maksimum 30 saniye içinde alttaki ahşap katman alevleri söndürür. Alttaki katman bütünüyle yanmamalıdır.

2- 2 CİHAZIN DOĞRULANMASI

Her deney serisinden önce kızaran telin ucu ölçülerek kaydedilir. Bu işlem, ard arda yapılan deneylerle karşılaştırılmalı ve bu boyut başlangıçtaki değerinin %90’ına düşürüldüğünde kızaran tel değiştirilmelidir. Her deneyin sonunda gerekirse tel fırça ile ucun temizlenmesi ve daha sonra bir çatlağın olup olmadığını kontrol etmek için kızaran tel ucunun gözle muayene edilmesi gerekir.
Kızaran telin sıcaklığının bir noktada doğrulanması, tel ucunun üst yüzeyine yerleştirilen, alanı yaklaşık 2mm² ve kalınlığı 0,06 mm olan en az %99.8 saflıkta gümüş yaprak kullanılarak gerçekleştirilir. Kızaran tel, uygun olarak düşük bir ısıtma değerinde ısıtılır ve yaprak erimeye başladığında termometre 960°C± 15°C bir sıcaklığı göstermektedir.
Alaşım ihtimalini azaltmak için bu işlemden hemen sonra, kızaran tel sıcakken tüm gümüş izlerinden temizlenmelidir.