Apsis Kontrol Sistemleri
TEST CİHAZLARIMIZ
Artık Her Şey Kontrol Altında
SAYFA BAŞLIĞI
BEYAZ EŞYA
SON KONTROL RUTİN DENEY CİHAZI
(TS 2000 / TSEN 60335 ) 
VE
KULLANIM KILAVUZU

Beyaz Eşya Son Kontrol Rutin Test Cihazı

 •  Bu cihaz bitmiş ürünlerde son kontrol güvenlik rutin deneyleri için yapılmıştır. Cihazın yaptığı testler sırasıyla toprak direnci ölçümü, yüksek gerilim dayanım deneyi ve kaçak akım deneyleridir.
  Toprak direnci ölçüm deneyinde, toprak direnci numunenin besleme toprağı bağlantı ucundan numune gövdesine olan toprak bağlantısının 12V AC’den büyük olmayan bir gerilim altında akım akıtılarak ölçülmesiyle yapılmaktadır.
  Yüksek gerilim dayanım deneyi esnasında numunenin faz ve nötr uçları ile toprak bağlantı uçları arasına 1250V AC gerilim 1sn süreyle uygulanarak herhangi bir atlama olup olmadığı test edilir.
  Kaçak akım deneyinde numuneye nominal çalışma geriliminin 1.06 katı gerilim sırasıyla her iki polaritede uygulanır ve cihaz toprağından şebeke toprağına kaçan akım ölçülerek deney yapılır.
  Deney cihazı ile iki ana menüden deney yapmak mümkündür. Bunlardan birincisi otomatik test modu olup üretim bandında kullanılan deney modudur. İkinci deney modu ise manuel deney modu olup daha çok laboratuar kullanımı ve kalibrasyon amaçlıdır.

  Son Kontrol Rutin Test Cihazı

  1. OTOMATİK DENEY MODU KULLANIMI
  Otomatik deney modunda elektriksel deneyler toprak direnci ölçümü, yüksek gerilim dayanım ve kaçak akım olmak üzere standartlarda verilen sürelere uygun olarak operator onayı ile ardışık olarak yapılır.

  NUMUNENİN HAZIRLANMASI VE DENEY ADIMLARI
  Deney öncesi test cihazının topraklanmış olmasına dikkat ediniz.
  1. Toprak direnci ölçüm terminallerinin deney parmağına bağlanması
  Sense Terminali : Toprak direnci devresi gerilim ölçüm ucu.
  Force Terminali : Toprak direnci ölçüm devresinin gerilim kaynağı.
  Force ile Sense uçları test edilecek numuneye yakın noktada (deney
  parmağında) birleştirilir. Böylece test kablosu dirençleri ölçümlerde ihmal
  edilmiş olur.

  2. Kaçak akım deney geriliminin bağlanması
  Kaçak akım deney gerilimi, cihazın arkasındaki besleme terminallerine bağlanır.

  3. Cihazın Çalıştırılması
  Ön paneldeki ON/OFF tuşuna basılarak cihaz enerjilendirilir.
  Aşağıdaki mesaj ekranda görülür.
  Deney numunesi D.U.T terminaline bağlanır.

  4. Numune Hazırlanması
  Deneye tabi tutulacak numune yalıtılmış zemin üzerinde bulunmalıdır.

  5.Deneyin Başlatılması
  START tuşuna basılarak ekranda aşağıdaki test mesajı görülür.

  6.Toprak Direnci Ölçüm Deneyi
  Tekrar START tuşuna basılarak otomatik modda toprak direnci ölçüm deneyi başlatılır.
  Deney parmağının test altındaki numunenin herhangi bir toprak noktasına dokundurularak toprak direnci ölçümü yapması sağlanır.
  Eğer numunenin ölçülen toprak direnci en az 1sn süreyle standarttaki değerin altında ise cihaz otomatik olarak bir sonraki deney adımı olan yüksek gerilim dayanım deneyine geçerek yeniden operatörün başla komutunu bekler konuma gelir.

  7.Yüksek Gerilim Deneyi
  Otomatik modda yüksek gerilim dayanım deneyi START tuşuna basılarak başlatılır.
  Cihaz 1sn süreyle deney gerilimini numunenin faz-nötr uçları ile toprak ucu arasına verir, ekranda deney gerilimi görülür.
  Herhangi bir hata olmaması durumunda cihaz kaçak akım deneyi konumuna geçerek operatörün başla komutunu bekler.
  Ekranda aşağıdaki mesaj görülür.

  8.Kaçak Akım Deneyi
  Kaçak akım deneyinde START tuşuna basılarak kaçak akım deneyi başlatılır.
  Cihaz yaklaşık 1,5sn süreyle 1. polariteden daha sonra tekrar 1,5sn süreyle ters polariteden numuneye besleme vererek kaçak akım ölçümleri yapar.
  Ölçülen kaçak akım 3.5mA altında ise deney başarıyla sonuçlandırılmıştır.
  Ekranda Print menüsü belirir.
  Cihaza printer bağlı değilse RESET tuşuna basılarak ana menüye dönülür.
  Ekranda READY mesajı belirir.
  9.Ölçüm Raporlama
  Printer opsiyonel olup kurulu ise START tuşuna basılarak deney değerleri print ettirilir. Printer kurulu değil ise RESET tuşuna basılarak cihaz yeri deneye hazır hale getirilir.

  10.Hata Durumu

  Yüksek gerilimde bir atlama olması durumunda ERROR lambası yanarak ekranda YG hata mesajı belirir.
  Kaçak akım olması durumunda ERROR lambası yanarak ekranda Kaçak Akım hata mesajı belirir.
  Hata mesajlarında RESET tuşuna basılarak cihaz READY (teste hazır) konumuna getirilir.

  11.Kalibrasyon Modu : Cihazın manuel modları kalibrasyon amaçlı kullanılmaktadır. Bu modlarda cihazı kullanmayınız. Cihaz içerisinde manuel mod menüsüne girilirse yada cihaz ekranında yorumlayamadığınız mesajlar belirirse cihazın başlangıç moduna döndürülmesi için cihazın açılıp kapanması tavsiye edilir.

  12. Arıza Durumu: Herhangi bir arıza durumunda yetkisiz kişilerin sisteme müdahale etmesine izin vermeyiniz ve ilgili firmayı arayınız.

  UYARILAR
  1.Cihaz otomatik güvenlik deney cihazı olup manuel kullanma modu kalibrasyon amaçlıdır.Manuel modda deney amaçlı kullanılması sakıncalıdır.
  Manuel modda kullanılması durumunda cihazla ilgili garanti ve diğer sözleşme yükümlülükleri üreticinin sorumluluğu dışındadır.

  2. Kaçak akım ve fonksiyon deneylerinde cihaz, deney başlangıcında kısa devre kontrolü yaparak numunede kısa devre var ise deneyi durdurur, kısa devre yok ise numuneye deney gerilimi uygular. Bu sebeple cihazın wattmetre olarak kullanılması uygun değildir.
  Deney gerilimi uygulandıktan sonra numune prizine numune fişinin takılıp çıkarılması sakıncalı olup, cihaza zarar verebilir. Bu durumda garanti ve diğer sözleşme yükümlülükleri üreticinin sorumluluğunda değildir.