Apsis Kontrol Sistemleri

Artık Her Şey Kontrol Altında
Çekme Koparma Test Cihazı

Bu cihaz kablo pabuçlarının sıyrılma mukavemetini ölçmek için yapılmıştır.

1. Pabuçlu kablo deney cihazının “Elektronik Değerlendirme Birimi” ile “Elektro-Mekanik Birimi” arasındaki elektriksel bağlantıyı doğru bir şekilde yapınız (Lcell, Kon1, Kon2).
2. Birimlerin enerji düğmeleri “0” pozisyonunda iken enerji kablosunu 220Volt, 50 Hz’lik şehir şebekesine bağlayınız. Önce “Elektro-Mekanik Birim” üzerindeki enerji düğmesini ‘1’ pozisyonuna, daha sonrada “Elektronik Değerlendirme Birimi” üzerindeki enerji düğmesini ‘1’ pozisyonuna alarak sisteme enerji veriniz.
3. Deneye başlamadan önce NULL düğmesine basarak sistemin darasını alınız.
4. MENU tuşunu kullanarak (back) hareketli kafayı diske yaklaştırınız.

5. Deney yapacağınız pabuçlu kablonun pabuç kısmını uygun bir yarık seçerek diske yerleştiriniz.
6. Kablonun diğer ucunu kıstırıcıya takınız ve kıstırıcının kolu ile kabloyu sıkıştırınız. 7. START/STOP tuşunu kullanarak deneyi başlatınız. Hareketli kafa pabuçlu kabloyu çekmeye başlayacaktır.
8. Pabuçlu kabloya uygulanan gerilme kuvvetinin sürekli olarak artışını ekrandan izleyiniz. Artmanın durduğu nokta pabucun kablodan sıyrıldığı (koptuğu) maksimum kuvveti gösterir. START/STOP tuşu ile hareketli kafayı durdurunuz.
9. Kuvvet birimi olarak “kgf” veya “newton” MENU’den seçilebilir. MENU’den herhangi bir parametreyi değiştirmek için ENTER tuşuna basınız.
10. Deney Cihazı oda sıcaklığında ise deneye hemen başlayabilirsiniz. Soğuk veya sıcak bir ortamdan getirilmiş ise deneye başlamak için en az iki saat bekleyiniz.
11. Herhangi bir arıza durumunda yetkisiz kişilerin sisteme müdahale etmesine izin vermeyiniz ve ilgili firmayı arayınız.


General Information:

- Electronıc Test Device for tension, compression and bend test with digital indication and DMS load cell.
- Manual test devices for accurate and dependable measurements in material testing, e. g. of components, connecting elements, springs or packaging.
- Space-saving and easy to operate devices for quick measurements.
- Durable and maintenance-free all metal construction.
- Operating features:
Easy-running spindle drive with handwheel actuation that incorporates a two-speed transmission with a load speed and a fast speed for quick reverse. The self-locking drive with precise linear motion holds rated loads without slip.


- Easy to read LCD-Display
- Rapid internal uptade rate for exact force reading.
- Automatic and manuel zero correction.
- Tare compensation.
- Overload indication.
- 2 operating modes:
Peak Point Mode with indication of the highest mesaured force value and Rolling Mode with indication of current force values.
- Setup menu for parameter setup.
- Push-button adjustment.
- Serial port for data output.